Aielette is gecertificeerd Soul Body Fusion® leraar.

Aielette Maris is een spiritueel coach voor velen en heeft van uit haar ondergrond in het Soefisme een breed invoelingsvermogen op het gebied van de zoektocht van de ziel naar diens verbinding met het Al. Zij staat bekend om haar vermogen de ander te helpen inzicht te verkrijgen in gedrag en handelingen die tegenwerken aan het Heel en Een worden met het zelf of de ziel en daarmee meer en meer toe te groeien naar het goddelijke zijn dat wij als mensen ergens in onze ontwikkeling verloren.

Ze is al jaren een bekende in de wereld van het lichaamsgeoriënteerde therapeutische werk (opleiding Biodynamische therapie afgerond in 1986). Zij is Reiki MariEl healer geworden in 1995(docent Ethel Lombardi). En gediplomeerd als Sociaal Maatschappelijk Werker. Zij volgde Mona Lisa Boyensen in haar Erogenetic werk. Zij is gedurende ruime tijd leerlinge geweest van haar moeder Magda Maris (BOLT, Bewustzijn Ontwikkeling en Leer Therapieën).

“Aielette is gecertificeerd Soul Body Fusion® leraar en mag mensen opleiden uitvoerend Soul Body Fusion® facilitator te worden.”

Gaande op haar levensweg kwam Aielette – Jonette Crowley-  tegen met haar krachtige methode Soul Body Fusion® voor genezing en heelheid met als doel de mensen te helpen hun goddelijkheid te belichamen. Dit is een opmerkelijk eenvoudige methode die diepe en onmiddellijke resultaten oplevert. Men komt werkelijk in contact met zijn of haar goddelijke ziel en belichaming. Crowley’s boek Soul Body Fusion® — het ontbrekende stuk voor Healing en daarbuiten–(bestseller)  is nu in 10 talen vertaald. JonetteCrowley geeft workshops over de hele wereld en certificeert (na opleiding) Soul Body Fusion® leraren. Voor meer informatie, bezoek mijn andere site ook eens www.aielettemaris.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.