Nieuwsbrief ..2..

Verlicht jezelf door middel van SoulBodyFusion

Het hoogste deel van het zelf noemt men de ziel.

De ziel doet haar uiterste best contact te hebben met het aardse deel van het zelf

Het hoogste deel van het zelf, vanaf nu de Ziel genoemd,  dat een aspect is van ieder mens,  is ontworpen om je door het leven te helpen en om je te brengen bij dat wat voor jou het hoogste goed is op aarde.

De ziel is oa ontworpen om je uit trauma te helpen, uit beperkende gedachten en overtuigingen, om je uit lijden en worsteling te helpen en het is ontworpen om je in de ervaringen te helpen van liefde, overvloed, vrede, vreugde en soevereiniteit.

In het dagelijks leven komt men op allerlei momenten traumatische (in meer of mindere mate) ervaringen tegen die ook gezien kunnen worden als uitnodigingen om af te stemmen op de Ziel.  Ervaringen als; het doet pijn, het voelt niet goed het is oncomfortabel, of juist het voelt geweldig  ik ontplof, al dat er in je leven gebeurt kan men gebruiken om zich af te stemmen op de Ziel.

Wat doet beoefening van Soul Body Fusion

Door de Ziel uit te nodigen samen te vloeien ( SoulBodyFusion van af nu SBF) met de aardse ervaring kan men los komen van de gedachten en meningen die men als mens heeft over wat er gebeurd. Het beoefenen van SBF  helpt om meer en meer zonder oordeel de toeschouwer te zijn van de beleving, zonder het contact met de beleving te verliezen. Je zult meer in staat zijn om dat wat het leven je brengt op je pad, met meer rust en vrede te ervaren.  Je Ziel probeert je aandacht te krijgen en doet dit door vragen te stellen, kun jij mij vertrouwen, kun jij vertrouwen op wat zich ontplooid in je leven. Alles dat zich aandient in je leven is daar voor de ontwikkeling van  je hoogste goed. Wat er zich ook voortdoet in je leven, of zich dat nu voor doet voor een kort moment, voor een dag of een week of zelfs langer, het vraagt je om jouw ziele zelf dieper te vertrouwen om je essentie, je resonantie, je intuïtie, je hoogste zijn meer te vertrouwen. En dit meer te vertrouwen dan het ego, dat aspect van ons dat sterfelijk is, waar we geleerd hebben ons mee te identificeren.
De ziel vraagt je om te vertrouwen op wat je voelt in plaats van op wat je denkt.
Het ego is gekoppeld aan aannames en invullingen, limiterende, beperkende gedachten en overtuigingen, welke  lijden en worsteling creëren.

SBF helpt je te leren vertrouwen op dat wàt er gebeurt, jou ook werkelijk gaat helpen om in de volgende, hogere, versie van jou te komen. dit is een grote mogelijkheid die wordt gegeven.

Het ego versus SBF

Wat we als mensen vanuit ons ego doen is; we beoordelen alles. Mensen, werk, oefeningen ….alles dat zich aandient in ons leven. We leven vanuit; is dit goed? Is dit slecht? Wat zal de omgeving zeggen? Helpt het me helpt het me niet etc. alles dat we doen, doen we vanuit een persoonlijk oordeel. En we houden ons vast aan dit oordeel, vaak zonder bewust te weten of dit ons is aangeleerd van buiten af en of het een ego ding is. We onderzoeken, bevoelen niet, of de te maken keuze naar een komende ervaring op ons pad een wezenlijk bij ons passend goed is. De gelegenheid die het beoefenen van SBF geeft is het je  los te maken van de meningen en bindingen van het ego en je meer en meer te verbinden met de Ziel waardoor  je van zelf in hogere frequenties komt.

 

Door beoefenen van SBF heel worden in je kracht komen

Het automatisch gevolg van beoefenen van SBF is dat je meer en meer gaat horen/voelen wat de Ziel  wil laten weten, de Ziel is immers altijd contact aan het zoeken, het wil altijd met het aardse deel  communiceren want het hoort erbij.  We zijn vergeten er naar te luisteren en het te vertrouwen.
Wanneer er trauma’s zijn die nog opgeruimd dienen te worden zal de Ziel je deze laten ervaren en tegelijk laten zien hoe deze op te ruimen. Bijvoorbeeld door je bepaalde teksten op reclameborden te laten lezen of een boek valt open of iets raakt je in een film of een mens geeft je een naam van iemand die bepaald bevrijdend werk doet waar je wat aan hebt etc. De ziel zal je helpen je trauma aan te raken  waardoor je het ook werkelijk kan loslaten en opruimen. Het voelt mogelijk niet goed maar het vraagt je naar binnen te kijken te (h)ervaren. Wat voel je?  boosheid, angst, verdriet, afgescheidenheid, armoede, etc. , wat is het dat je voelt? Ga het voelen en neem je Ziel mee als gids ze zal je helpen om juìst door te voelen, je bevroren staat te ontstijgen en naar een meer bewegende en levende frequentie te komen en vandaar uit in frequentie te stijgen.
Zo werkt de beoefening van SBF, door je Ziel de ruimte te geven in je dagelijkse leven om je te helpen verstarrende trauma’s, beperkende gedachten en gedrag onder ogen te komen en je te helpen heel te worden,meer en meer samen te vloeien in je aardse zijn, met dat deel van jou dat je hoogste goed is.

Vrije Keuze

Er is altijd een keuze. Je kunt zelf kiezen hoever je mee wil gaan in wat je ziet en ervaart, in wat je Ziel je aanbiedt. Je kunt zelf kiezen in welke beperkende gedachten je wilt blijven geloven of niet. Het is jouw eigen keuze ieder dag opnieuw. Je bent hoe dan ook verbonden met je Ziel en dit deel van jou doet haar uiterste best jou te bereiken. Zij zal dit blijven doen. Zij wil graag gehoord, gezien, geleefd worden en zij doet dit door om aandacht te vragen en je onder andere  steeds weer dàt aan te bieden wat nog opgeruimd dient te worden. Zodat je jouw aardse zijn uiteindelijk meer en meer kunt bevrijden van wat je verstard en bezwaard, ongelukkig maakt ongezond maakt.  Opdat je uiteindelijk in volheid, liefde, en overvloed kunt leven.

Nieuwsbrief ..1..

Wij zijn Bronenergie. Maar wat betekent dat?

Onze structuren zijn één met de oceanen, de dieren, de aarde. We willen al deze dingen genezen. Maar hoeveel van ons maken zich schuldig aan negatieve zelfpraat wanneer we in de spiegel kijken? Jezelf eren heeft een diepgaande invloed op het bewustzijn van alle dingen. Wij zijn die dingen, in prachtige fysieke vorm.

Velen geloven dat de eigen gedachten en gevoelens alleen van toepassing zijn op de innerlijke werking van het eigen fysieke en energetische lichaam. Velen geloven dat er een dunne lijn is tussen het auraveld en de rest van het universum die hen gescheiden houdt. Deze overtuiging is een geïmplementeerd programma dat men zou moeten weglaten uit de innerlijke structuur en interne werking. Dit is een overtuiging die faalt. Men is niet gescheiden van het universum en de aarde.

Wanneer je dit denkt houdt je tegen wat het grootste en belangrijkste aspect van je bestaan ​​is. Je hebt het vermogen om deze gedachte te transcenderen te veranderen en daardoor één te worden met hoe je geschapen bent. Je bent geschapen in de gelijkenis van velen èn van je Moedergodin, Aarde, je bent in verbinding met alles ervan.

De transcendentie van je besef over je ‘één-zijn met’  houdt de mogelijkheid in zich om je mee te nemen naar velden van onbekend terrein. Communicatie met bomen, planten en dieren. Interactie met je kosmische families. En steun van het onbekende. En daarbij geeft het mogelijkheid tot contact met een heilige universele ruimte waarin alle dingen met elkaar verbonden zijn. Stel je voor dat je even een slechte dag hebt gehad. En plotseling komt het hele universum om je te ondersteunen en je werkelijkheid te veranderen. Dit is de mogelijkheid die er nu is, op dit moment. Echter  je negatieve overtuigingen over jezelf en je gedachten van afgescheidenheid, houden je in weerstand tegen deze prachtige kruising van energieën door en van het zelf.

De universele structuur is dat alle dingen samenkomen in een enkelvoudige energie. Dus wanneer deze singuliere energie niet in de hoogste intentie gefocust is,  negatief gefocust is, zal het alle dingen beïnvloeden. Dit is hoe ieder een rol speelt in de collectieve ervaring.

Wanneer je niet in harmonie bent met jezelf, ben je niet in harmonie met alle dingen. Wanneer je in de spiegel kijkt en kritiek op jezelf hebt, creëer je op cellulair niveau patronen die alle dingen beïnvloeden. In jezelf en buiten jezelf.

Zie je de verantwoordelijkheid die je hebt om jezelf te eren? Jezelf eren creëert Bronenergie op zijn hoogste piek. Door je zelf te eren ontvangt al dat bestaat een vibratie die je in harmonie aanbiedt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.