Wij zijn Bronenergie. Maar wat betekent dat?

Onze structuren zijn één met de oceanen, de dieren, de aarde. We willen al deze dingen genezen. Maar hoeveel van ons maken zich schuldig aan negatieve zelfpraat wanneer we in de spiegel kijken? Jezelf eren heeft een diepgaande invloed op het bewustzijn van alle dingen. Wij zijn die dingen, in prachtige fysieke vorm.

Velen geloven dat de eigen gedachten en gevoelens alleen van toepassing zijn op de innerlijke werking van het eigen fysieke en energetische lichaam. Velen geloven dat er een dunne lijn is tussen het auraveld en de rest van het universum die hen gescheiden houdt. Deze overtuiging is een geïmplementeerd programma dat men zou moeten weglaten uit de innerlijke structuur en interne werking. Dit is een overtuiging die faalt. Men is niet gescheiden van het universum en de aarde.

Wanneer je dit denkt houdt je tegen wat het grootste en belangrijkste aspect van je bestaan ​​is. Je hebt het vermogen om deze gedachte te transcenderen te veranderen en daardoor één te worden met hoe je geschapen bent. Je bent geschapen in de gelijkenis van velen èn van je Moedergodin, Aarde, je bent in verbinding met alles ervan.

De transcendentie van je besef over je ‘één-zijn met’  houdt de mogelijkheid in zich om je mee te nemen naar velden van onbekend terrein. Communicatie met bomen, planten en dieren. Interactie met je kosmische families. En steun van het onbekende. En daarbij geeft het mogelijkheid tot contact met een heilige universele ruimte waarin alle dingen met elkaar verbonden zijn. Stel je voor dat je even een slechte dag hebt gehad. En plotseling komt het hele universum om je te ondersteunen en je werkelijkheid te veranderen. Dit is de mogelijkheid die er nu is, op dit moment. Echter  je negatieve overtuigingen over jezelf en je gedachten van afgescheidenheid, houden je in weerstand tegen deze prachtige kruising van energieën door en van het zelf.

De universele structuur is dat alle dingen samenkomen in een enkelvoudige energie. Dus wanneer deze singuliere energie niet in de hoogste intentie gefocust is,  negatief gefocust is, zal het alle dingen beïnvloeden. Dit is hoe ieder een rol speelt in de collectieve ervaring.

Wanneer je niet in harmonie bent met jezelf, ben je niet in harmonie met alle dingen. Wanneer je in de spiegel kijkt en kritiek op jezelf hebt, creëer je op cellulair niveau patronen die alle dingen beïnvloeden. In jezelf en buiten jezelf.

Zie je de verantwoordelijkheid die je hebt om jezelf te eren? Jezelf eren creëert Bronenergie op zijn hoogste piek. Door je zelf te eren ontvangt al dat bestaat een vibratie die je in harmonie aanbiedt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.