Privacyverklaring
Leef Lief Lijf
Sperwerstraat 91, 6823 DL Arnhem
06 48974691
info@leeflieflijf.nl

Uw privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.

Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Hoewel deze behandelingen niet worden vergoed dien ik mij wel aan deze wet te houden.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Eventueel mail verkeer tussen u en mij,  wordt door de cliënt zelf bewaard. Ik zal geen mail bewaren in de computer. Wanneer nodig kan ik er toe besluiten een mail uitgeprint toe te voegen aan het tastbare dossier.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota:

Op de nota die u ontvangt staan onderstaande gegevens :

  • Uw naam,
  • adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling,
  • De kosten van de sessie

Eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts en of andere behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt cq. ouder(s) en/of  voogd.

 

Over de website:
Mijn website slaat verschillende gegevens van u op. Wij verkopen deze gegevens om wat voor redenen nooit!

De volgende gegevens slaan wij op:

  • Voor- en achternaam (voor aanmeldingen)
  • Uw e-mailadres (voor aanmeldingen en contact)
  • IP-adres (om te kijken uit welke regio’s mijn klanten komen)
  • Surfgedrag (door middel van de ontvangen gegevens optimaliseren wij onze website)

Deze gegevens worden uiterlijk 12 maanden bewaard, daarna zullen de gegevens verwijderd worden. Tenzij u expliciet aangeeft de gegevens korter te bewaren.

Cookies:
De website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestanden die de computer aanmaakt in moeilijke computertaal. Cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld bepaalde ingevulde formulieren te onthouden zodat ik een volgende keer niet steeds alle gegevens hoeft in te vullen. Aan een cookie zelf is niet te zien waar deze voor dient.

Meer informatie over deze privacyverklaring info@leeflieflijf.nl

Versie 1.0 – 25 mei 2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.